Məhsullar

Diklet


Diklet

Məhsullar : 1 Qatlama
(1612 Baxış)

Diklet bukletin kiçik növüdür. 200x210mm formatın yarım qatlanmış formasıdır. Çap iki tərəfdən həyata keçirilir.
Dikletlər, adətən tanıdım reklamı kimi istifadə olunur.